• VINA BOOKKEEPING LÀ THÀNH VIÊN CỦA I-GLOCAL
  • (028) 3821 0375
  • info@vinabookkeeping.com
  • [gtranslate]

Dịch vụ

13 Tháng 10, 2020
Dịch vụ kế toán trọn gói

Dịch vụ kế toán trọn gói là dịch vụ kế toán chuyên nghiệp của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị của Doanh nghiệp và đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

13 Tháng 10, 2020
Dịch vụ lập báo cáo tài chính hàng tháng

Dịch vụ lập báo cáo tài chính hàng tháng là dịch vụ kế toán chuyên sâu của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị của Doanh nghiệp và đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

13 Tháng 10, 2020
Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính

Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính là dịch vụ kế toán chuyên nghiệp của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm soát xét và đưa ra các lời khuyên, ý kiến chuyên sâu để Doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro, tăng tính tuân thủ và cải thiện hoạt động quản trị của Doanh nghiệp. Trong thực tế, Doanh nghiệp thường gặp các vấn đề:

13 Tháng 10, 2020
Dịch vụ Tư vấn kế toán chuyên sâu

Dịch vụ tư vấn kế toán là dịch vụ chuyên sâu được thực hiện bởi các nhân viên nhiều kinh nghiệm từ cấp Trưởng phòng trở lên của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”). Tùy vào yêu cầu riêng biệt của khách hàng mà chúng tôi sẽ đưa ra các gói tư vấn phù hợp để giúp Doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro, tăng tính tuân thủ và cải thiện hoạt động quản trị của Doanh nghiệp.

13 Tháng 10, 2020
Dịch vụ hoàn thuế GTGT

Dịch vụ hoàn thuế GTGT là dịch vụ chuyên sâu của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm giúp các Doanh nghiệp thực hiện hoàn thuế nhanh chóng, đúng quy định pháp luật.

13 Tháng 10, 2020
Dịch vụ quyết toán thuế TNDN

Dịch vụ lập hồ sơ quyết toán thuế TNDN hàng năm là dịch vụ thuế chuyên sâu của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm giúp Doanh nghiệp tiết kiệm thuế và tuân thủ thuế.

13 Tháng 10, 2020
Dịch vụ soát xét tuân thủ thuế

Dịch vụ Soát xét tuân thủ thuế tại Doanh nghiệp là dịch vụ chuyên sâu của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm giúp các Doanh nghiệp lập kế hoạch thuế, tiết kiệm thuế, giảm rủi ro và tuân thủ thuế.

13 Tháng 10, 2020
Dịch vụ hỗ trợ thanh kiểm tra thuế

Dịch vụ Hỗ trợ thanh kiểm thuế tại Doanh nghiệp là dịch vụ chuyên sâu của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm giúp các Doanh nghiệp hiểu rõ rủi ro và tuân thủ thuế tại Doanh nghiệp, cũng như giúp Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, có kế hoạch chuẩn bị đầy đủ trước khi cơ quan thuế tiến hành thanh kiểm tra tại Doanh nghiệp.

13 Tháng 10, 2020
Dịch vụ trọn gói cho Văn phòng đại diện nước ngoài

Dịch vụ trọn gói cho Văn phòng đại diện nước ngoài là dịch vụ chuyên sâu của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm giúp các Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam tuân thủ quy định pháp luật.

13 Tháng 10, 2020
Dịch vụ trọn gói cho Văn phòng nhà thầu nước ngoài

Dịch vụ trọn gói cho Văn phòng nhà thầu nước ngoài là dịch vụ chuyên sâu của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm giúp các Văn phòng nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam tuân thủ quy định pháp luật.

Liên hệ với chúng tôi