• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Dịch vụ

09 Tháng 10, 2023
Dịch Vụ Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Nước Ngoài Tại Việt Nam

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế, tình hình thu hút vốn đầu tư từ các công ty nước ngoài vào Việt Nam ngày càng tăng. Vì vậy, nhu cầu thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của các doanh nghiệp FDI đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. VPĐD  không

13 Tháng 10, 2020
Dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TP.HCM

Dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TPHCM là dịch vụ kế toán chuyên sâu của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị của Doanh nghiệp nước ngoài và đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật tại Việt Nam. 

13 Tháng 10, 2020
Dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội

Dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội là dịch vụ kế toán chuyên sâu của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị của Doanh nghiệp nước ngoài và đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật tại Việt Nam. 

13 Tháng 10, 2020
Dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Nha Trang

Dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Nha Trang là dịch vụ kế toán chuyên sâu của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị của Doanh nghiệp nước ngoài và đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật tại Việt Nam. 

13 Tháng 10, 2020
Dịch vụ lập báo cáo tài chính hàng tháng

Dịch vụ lập báo cáo tài chính hàng tháng là dịch vụ kế toán chuyên sâu của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị của Doanh nghiệp và đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

13 Tháng 10, 2020
Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính

Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính là dịch vụ kế toán chuyên nghiệp của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm soát xét và đưa ra các lời khuyên, ý kiến chuyên sâu để Doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro, tăng tính tuân thủ và cải thiện hoạt động quản trị của Doanh nghiệp. Trong thực tế, Doanh nghiệp thường gặp các vấn đề:

13 Tháng 10, 2020
Dịch vụ Tư vấn kế toán chuyên sâu

Dịch vụ tư vấn kế toán là dịch vụ chuyên sâu được thực hiện bởi các nhân viên nhiều kinh nghiệm từ cấp Trưởng phòng trở lên của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”). Tùy vào yêu cầu riêng biệt của khách hàng mà chúng tôi sẽ đưa ra các gói tư vấn phù hợp để giúp Doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro, tăng tính tuân thủ và cải thiện hoạt động quản trị của Doanh nghiệp.

13 Tháng 10, 2020
Dịch vụ hoàn thuế GTGT

Dịch vụ hoàn thuế GTGT là dịch vụ chuyên sâu của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm giúp các Doanh nghiệp thực hiện hoàn thuế nhanh chóng, đúng quy định pháp luật.

13 Tháng 10, 2020
Dịch vụ quyết toán thuế TNDN

Dịch vụ lập hồ sơ quyết toán thuế TNDN hàng năm là dịch vụ thuế chuyên sâu của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm giúp Doanh nghiệp tiết kiệm thuế và tuân thủ thuế.

Liên hệ với chúng tôi