• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

VINA BOOKKEEPING gửi đến quý đọc giả BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN LUẬT THÁNG 6 NĂM 2023 (TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH)

Bao gồm các quy định, văn bản hướng dẫn từ Chính phủ, Tổng Cục thuế, Cục thuế địa phương tỉnh/thành phố về các vấn đề liên quan đến:

  1. TCT chỉ đạo rà soát, xử lý hóa đơn không hợp pháp;
  2. Thuế nhà thầu đối với trường hợp hai công ty nước ngoài giao nhận hàng hoá tại Việt Nam;
  3. Hướng dẫn xử lý chi phí lãi vay đối với thuế TNDN trong trường hợp EBITDA âm;
  4. Thuế suất thuế GTGT cho hàng xuất khẩu không có tờ khai hải quan;
  5. TCT chỉ đạo kiểm tra hoá đơn điện tử;
  6. Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội.

Nội dung bằng tiếng Việt xem chi tiết tại đây

Nội dung bằng tiếng Anh xem chi tiết tại đây

Chi tiết các tệp đính kèm tại đây

 

Liên hệ với chúng tôi