• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Tin VBK

Cung cấp các thông tin nội bộ liên quan đến hoạt động kinh doanh của VBK.

Ngày 21 tháng 04 năm 2023 tại Hà Nội, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) đã tổ chức Đại hội lần thứ 4 và kỷ niệm 15 năm thành lập Hội. Tại đại hội, VINA BOOKKEEPING vinh dự năm thứ ba liên tiếp nhận được Giấy khen của Chủ tịch hội VTCA vì đã có nhiều thành tích trong công tác xây dựng, phát triển Hội và hỗ trợ người nộp thuế chấp hành chính sách pháp luật thuế năm 2022.

Liên hệ với chúng tôi