• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Tin VBK

Cung cấp các thông tin nội bộ liên quan đến hoạt động kinh doanh của VBK.

Ngày 29 tháng 12 năm 2020, tại Hà Nội, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) đã tổ chức Hội nghị thi đua khen thưởng và tọa đàm Phát triển Đại lý thuế trong tình hình mới.

Tại hội nghị, VINA BOOKKEEPING vinh dự nhận được Giấy khen của VTCA vì đã có nhiều thành tích trong công tác xây dựng, phát triển Hội và hỗ trợ người nộp thuế chấp hành chính sách pháp luật thuế giai đoạn 2018 – 2020.

 

 

Liên hệ với chúng tôi