• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Tin VBK

Cung cấp các thông tin nội bộ liên quan đến hoạt động kinh doanh của VBK.

Sáng ngày 19 tháng 11 năm 2020, các bạn sinh viên trường Đại học Văn Lang đến tham quan kiến tập tại Công ty. Ông Võ Tấn Hữu, tổng giám đốc Công ty giới thiệu về hoạt động của Công ty và chia sẻ với các em về con đường nghề nghiệp cho sinh viên ngành kế toán, tài chính sau tốt nghiệp.

 

Liên hệ với chúng tôi