• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Tin VBK

Cung cấp các thông tin nội bộ liên quan đến hoạt động kinh doanh của VBK.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa VBK và Đại học Văn Lang, trong hai ngày 15 và 16 tháng 4 năm 2021, VBK hân hạnh được đón tiếp và giao lưu với 100 sinh viên chuyên ngành kế toán kiểm toán của Đại học Văn Lang tới tham quan, kiến tập tại Công ty. Anh Võ Tấn Hữu và Bùi Bảo Nguyên đã giới thiệu với các em về hoạt động Công ty, nghề tư vấn kế toán, thuế cũng như định hướng nghề nghiệp cho các em sau khi ra trường.

Liên hệ với chúng tôi