• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Tin VBK

Cung cấp các thông tin nội bộ liên quan đến hoạt động kinh doanh của VBK.

Ngày 24/07/2020, tại Hà Nội, Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với chủ đề “hội tụ – chuyên nghiệp – phát triển”. Tại đại hội, Công ty TNHH Kế Toán Vina và Ông Võ Tấn Hữu, Tổng giám đốc công ty, vinh dự nhận được bằng khen của Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển của hội năm 2019.

Liên hệ với chúng tôi