• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
 • info@vbk.com.vn
 • +84382752368

Văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài (hay còn gọi là Văn phòng dự án) có phải nộp lệ phí môn bài không? 

Lệ phí môn bài/ Doanh nghiệp Nhật Bản / Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Công ty TNHH Kế Toán Vina – Công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp Nhật Bản và dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TPHCM và Hà Nội, xin chia sẻ bài viết này:

 1. Văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài có phải nộp Lệ phí môn bài không?

 1.1 Hoạt động của nhà thầu nước ngoài:

Nghị định 15/2021/NĐ-CP, điều 102 nêu rõ:

Điều 102. Nguyên tắc quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài

 1. Nhà thầu nước ngoài chỉ được hoạt động xây dựng tại Việt Nam sau khi được cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

….

Điều 107: Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu nước ngoài

 1. Nhà thầu nước ngoài có các nghĩa vụ sau:

a) Lập Văn phòng điều hành tại nơi có dự án sau khi được cấp giấy phép hoạt động xây dựng; đăng ký địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail, dấu, tài khoản, mã số thuế của Văn phòng điều hành…. Văn phòng điều hành chỉ tồn tại trong thời gian thực hiện hợp đồng và giải thể khi hết hiệu lực của hợp đồng;

1.2 Đối tượng nộp lệ phí môn bài:

Nghị định 139/2016/NĐ-CP về đối tượng nộp lệ phí môn bài như sau:

“Điều 2. Người nộp lệ phí môn bài

Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:

 1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

……..

 1. Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 2. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địđiểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).

Như vậy, Văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài (hay còn gọi là Văn phòng dự án) có chức năng hoạt động xây dựng tại Việt Nam, thuộc đối tượng Nộp lệ phí môn bài.

 

2. Mức đóng lệ phí môn bài hàng năm của Văn phòng dự án là bao nhiêu?

Nghị định 139/2016/NĐ-CP, điều 4 về mức thu Lệ phí môn bài

c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

Nghị định 22/2020/NĐ-CP, điều 1:

 1. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:

a) Tổ chức thành lập mi (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

Nghị định 126/2020/ NĐ-CP, điều 18, khoản 9:

a) Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

 Kết luận:

 • Văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài thuộc đối tượng nộp Lệ phí môn bài.
 • Năm đầu tiên mới thành lập, văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài được miễn lệ phí môn bài cho năm đầu tiên.
 • Từ năm thứ hai trở đi, Văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài đóng lệ phí môn bài 1.000.000 đồng/năm.
 • Thời hạn nộp: Chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm

Căn cứ luật:

 • Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021
 • Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016
 • Nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020
 • Nghị định 126/2020/NĐ- CP ngày 19/10/2020

Quý bạn đọc có bất cứ thắc mắc nào liên quan tới bài viết hoặc dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp Nhật Bản, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, vui lòng liên hệ Kế Toán Vina để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với chúng tôi