• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Lao động tiền lương

Tại Vina Bookkeeping, chúng tôi hiểu những thách thức của bạn trong việc quản lý kế toán, thuế và tính lương. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã thiết kế dịch vụ chuyên biệt của mình phù hợp với nhu cầu của Khách hàng. Tùy thuộc vào yêu cầu của Khách hàng, Vina Bookkeeping cung cấp sự linh hoạt trong việc lựa chọn các dịch vụ đa dạng. Chúng tôi cũng đảm bảo chất lượng cao nhất cho các dịch vụ cung cấp, đúng như những gì chúng tôi đã hứa để bạn có thể yên tâm.

Dịch vụ tư vấn chuyên sâu về Lao động là dịch vụ chuyên sâu của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm giúp Quý khách tuân thủ pháp luật pháp luật lao động, pháp luật thuế tối ưu hóa lợi ích Doanh nghiệp và người lao động.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm: 

  • Tư vấn các nội dung của Hợp đồng lao động cho nhân viên người Việt.
  • Tư vấn các nội dung của Hợp đồng lao động cho người lao động nước ngoài.
  • Tư vấn xây dựng các khoản phụ cấp để được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
  • Tư vấn xây dựng các khoản tiền lương tháng 13, tiền thưởng để được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
  • Tư vấn xây dựng các khoản lợi ích khác cho người lao động để được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
  • Tư vấn chính sách pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm, thuế TNCN.

Dịch vụ được thực hiện bởi đội ngũ có nhiều năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ cho Doanh nghiệp Nhật bản và FDI. Chúng tôi cam kết chất lượng dịch vụ là trên hết (Quality First) và tinh thần Phục vụ khách hàng tận tâm (Omotenashi).

 

Liên hệ với chúng tôi