• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Thông báo số 357/TB-DNL ngày 19/11/2022 của Cục Thuế Doanh Nghiệp Lớn công bố danh sách các Nhà cung cấp nước ngoài đã thực hiện đăng ký thuế tại Việt Nam

Cục Thuế Doanh Nghiệp Lớn công bố danh sách 39 Nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam đã thực hiện đăng ký thuế tại Việt Nam.

Theo quy định tại Điều 81, Thông tư 80/2021/TT-BTC, quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân ở Việt Nam có liên quan trong trường hợp mua hàng hoá, dịch vụ của nhà cung cấp ở nước ngoài:

Tổ chức, ngân hàng thương mại hay trung gian thanh toán sẽ phải kê khai, khấu trừ, nộp thuế thay cho nhà cung cấp cung cấp ở nước ngoài trong trường hợp nhà cung cấp đó không thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76, Điều 77, Điều 78, Điều 79 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi