• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhật pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.

Hiện nay, điều 114 Bộ Luật Lao động năm 2012 (đang có hiệu lực thi hành) quy định: “Người lao động (NLĐ) do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ”

Theo quy định này, NLĐ nếu đang làm việc mà có lý do không nghỉ hoặc không nghỉ hết ngày nghỉ phép hằng năm thì được công ty thanh toán tiền cho những ngày đó.

Tuy nhiên, theo khoản 3, điều 113 Bộ Luật Lao động 2019 (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021) quy định: “Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.”

Theo quy định này, từ ngày 01/01/2021, NLĐ nếu đang làm việc mà không nghỉ hết ngày nghỉ phép hằng năm thì KHÔNG được công ty thanh toán tiền cho những ngày đó (trừ nghỉ việc do thôi việc, bị mất việc làm theo quy định).

Đồng thời, Bộ Luật Lao động mới này cũng BỎ quy định thanh toán tiền cho NLĐ có dưới 12 tháng làm việc mà không nghỉ hằng năm hiện đang quy định tại khoản 2, Điều 114 Bộ Luật Lao động 2012.

Lưu ý:

1. Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực.

2. Kể từ ngày Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, các thỏa thuận hợp pháp đã giao kết có nội dung không trái hoặc bảo đảm cho người lao động có quyền và điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của Bộ luật này được tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung để phù hợp và để áp dụng quy định của Bộ luật này.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

45_2019_QH14_Bo_Luat_Lao_dong_2019_Vn (1)

 

Liên hệ với chúng tôi