• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Testimonial

Lĩnh vực: Công nghệ thông tin và dịch vụ outsource

“Tôi được VBK tư vấn rất kỹ các tình huống về nghiệp vụ kế toán, thuế. VBK cũng cho tôi nhiều giải pháp tối ưu để đảm bảo thực hiện đúng quy định nhà nước và cân đối với tiêu chí của Công ty. Nhận thấy được tinh thần trách nhiệm của nhân viên VBK trong việc soát xét sổ sách kế toán và báo cái tài chính.

Tôi rất yên tâm khi sử dụng dịch vụ của VBK.”

Liên hệ với chúng tôi