• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Quyết định số 8108/QĐ-TLĐ ngày 16/10/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về việc phân phối đoàn phí công đoàn

Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định việc sử dụng số thu đoàn phí công đoàn cho các cấp công đoàn như sau:

– Công đoàn cơ sở được sử dụng 70% số thu đoàn phí công đoàn. (tăng thêm 10% so với quy định trước đây)

– Các công đoàn cấp trên được sử dụng 30% số thu đoàn phí công đoàn.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

 

 

Liên hệ với chúng tôi