• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhật pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.

Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ và và Công điện 05/CĐ-TCT của Tổng Cục thuế ngày 20/04/2021 về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2021

Năm 2021, các doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh sẽ tiếp tục được ân hạn nộp thuế do dịch.

So với chính sách ân hạn thuế năm 2020 thì năm 2021 này sẽ có thêm nhiều ngành, lĩnh vực được ân hạn.

Trong đó, lĩnh vực sản xuất sẽ có thêm các ngành nghề sau: xuất bản, điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, xuất bản âm nhạc; khai thác dầu thô, khí đốt; sản xuất đồ uống; sản xuất than cốc, dầu mỏ tinh chế; sản xuất hóa chất; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn; sản xuất mô tô, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt máy móc thiết bị…

Lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ sẽ có thêm các ngành: phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; dịch vụ thông tin; dịch vụ hỗ trợ khai khoáng.

Số thuế được ân hạn nộp trong năm 2021 bao gồm:

  1. Thuế GTGT: ân hạn 5 tháng cho số thuế GTGT của tháng 3 đến tháng 6/2021 và quý 1, quý 2/2021; 4 tháng cho số thuế của tháng 7 và 3 tháng cho số thuế của tháng 8.
  2. Thuế TNDN: số thuế tạm nộp của quý 1, quý 2 năm 2021; gia hạn trong 3 tháng.
  1. Thuế GTGT, thuế TNCN của hộ cá nhân kinh doanh: toàn bộ số thuế của năm 2021; gia hạn đến ngày 30/12/2021.
  2. Tiền thuê đất: số tiền thuê phải nộp kỳ đầu năm 2021; gia hạn 6 tháng kể từ ngày 31/5/2021.

Lưu ý về điều kiện và thủ tục gia hạn

  1. Giấy đề nghị ân hạn thuế được nộp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế, tuy nhiên phải nộp trước 30/7/2021.
  2. Trường hợp người nộp thuế có các khoản được gia hạn thuộc nhiều địa bàn cơ quan thuế quản lý khác nhau thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có trách nhiệm truyền thông tin gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế quản lý có liên quan.
  3. Để được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này, người nộp thuế phải nộp đủ các khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng (nếu có) vào ngân sách nhà nước trước ngày 30/07/2021

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi