• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.

Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/05/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Kể từ ngày 01/07/2023, mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công viên chức nhà nước sẽ được điều chỉnh tăng từ 1.490.000 lên 1.800.000 đồng/tháng.

Theo đó, mức trần đóng BHXH, BHYT (bằng 20 lần tháng lương cơ sở) sẽ tăng từ mức 29.800.000 lên 36.000.000 đồng/tháng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ 01/07/2023, thay thế cho Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019 của Chính phủ.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi