• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.

Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định thay mới các quy định liên quan đến lao động nước ngoài cho phù hợp với Bộ luật lao động số 2019, gồm:

1. Điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép lao động (GPLĐ) và cấp Giấy xác nhận miễn giấy phép lao động

2. Tuyển dụng, giới thiệu, quản lý người Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Một trong số các thay đổi so với trước đây là người nước ngoài khi đầu tư thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam phải góp vốn ít nhất 3 tỷ đồng mới thuộc diện được miễn Giấy phép lao động

Đối với người nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật được miễn GPLĐ nếu thời gian làm việc dưới 30 ngày đồng thời không quá 3 lần/năm (trước đó điều kiện miễn là không quá 90 ngày/năm)

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi