• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.

Nghị định 145/2020/ND-CP ngày 14/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Lao động

Trước đây, theo quy định sửa đổi tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP thì thời gian thử việc không còn được tính hưởng trợ cấp thôi việc. Quy định này áp dụng từ 15/12/2018.

Tuy nhiên, từ ngày 01/02/2021, quy định mới tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP phục hồi việc tính hưởng trợ cấp thôi việc hoặc mất việc đối với thời gian thử việc.

Cụ thể,tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định:

“Tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm: thời gian người lao động đã trực tiếp làm việc; thời gian thử việc; thời gian được người sử dụng lao động cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; thời gian nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà được người sử dụng lao động trả lương theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; thời gian nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật mà được người sử dụng lao động trả lương; thời gian ngừng viፊ c không do lỗi của người lao động; thời gian nghỉ hằng tuần theo Điều 111, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo Điều 112, Điều 113, Điều 114, khoản 1 Điều 115; thời gian thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đại diện người lao động theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 176 và thời gian bị tạm đình chỉ công việc theo Điều 128 của Bộ luật Lao động”.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi