• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhật pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.

TCT vừa có công văn hỏa tốc số 636/TCT-DNNCN ngày 12/03/2021 gửi các Cục thuế các tỉnh, Thành phố hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2020. Theo đó, điểm đáng lưu ý mức giảm trừ gia cảnh năm 2020 như sau :
– Đối với người nộp thuế là 11 triệu/tháng;
– Đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu/tháng.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

Liên hệ với chúng tôi