• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhật pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.

Công văn số 79916/CT-TTHT ngày 31/08/2020 của Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn kê khai thuế nhà thầu đối với cá nhân kinh doanh nước ngoài

Trường hợp Công ty A thuê bà X (cá nhân người nước ngoài) để thực hiện dự án (thiết kế đồ họa) theo hợp đồng, bà X có đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc các giấy tờ chứng minh là thương nhân được pháp luật nước ngoài công nhận thì được xác định là cá nhân kinh doanh. Thu nhập từ hợp đồng cung cấp dịch vụ nêu trên của bà X chịu thuế nhà thầu đối với thu nhập từ kinh doanh.

Trường hợp cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện để kê khai thuế trực tiếp tại Việt Nam thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ và kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN cho cá nhân kinh doanh nước ngoài. Tỷ lệ thuế nhà thầu áp dụng như sau:

+ Về thuế GTGT: tỷ lệ thuế trên doanh thu là 5%

+ Về thuế TNCN:

  • Đối với cá nhân kinh doanh nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam: tỷ lệ thuế trên doanh thu là 2%
  • Đối với cá nhân kinh doanh nước ngoài là cá nhân không cư trú tại Việt Nam: tỷ lệ thuế trên doanh thu là 5%

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

20200831_CV79916_Huong dan ke khai thue nha thau doi voi ca nhan kinh doanh nuoc ngoai

Liên hệ với chúng tôi