• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 8042/BTC-TCHQ ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Theo đó, Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn khi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ, nhập khẩu tại chỗ đối với trường hợp doanh nghiệp nội địa kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu) như sau:

  • Khi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ: người khai hải quan được nộp phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (bản chụp) thay hóa đơn GTGT theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.
  • Khi làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ: người khai hải quan phải nộp hóa đơn GTGT (bản chụp) kèm theo hồ sơ hải quan thông qua hệ thống hải quan điện tử.

Về chi tiết thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, người khai hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm 

Liên hệ với chúng tôi