• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 1546/CTBNI-TTHT ngày 16/05/2022 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn lập hóa đơn chiết khấu thương mại theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

Trường hợp Công ty đang sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ có áp dụng chiết khấu thương mại khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán cho khách mua hàng theo quy định của pháp luật thì phải thể hiện rõ khoản chiết khấu thương mại trên hóa đơn điện tử, cụ thể như sau:

  • Công ty lập hoá đơn điện tử điều chỉnh, trên hóa đơn ghi: Điều chỉnh giảm do chiết khấu thương mại (kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh); số tiền, tiền thuế điều chỉnh (trên hóa đơn điều chỉnh Công ty không ghi dấu âm do đây không phải trường hợp điều chỉnh hóa đơn sai sót).
  • Sau khi Công ty gửi hóa đơn điện tử điều chỉnh đến cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn và nhận hóa đơn có mã trả về, Công ty phải gửi ngay hóa đơn cho người mua. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, Công ty kê khai điều chỉnh doanh thu bán ra, thuế đầu ra và khách hàng kê khai, điều chỉnh doanh thu mua vào, thuế đầu vào (nếu có).

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm 

Liên hệ với chúng tôi