• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Tin VBK

Cung cấp các thông tin nội bộ liên quan đến hoạt động kinh doanh của VBK.

Nhằm giúp các Doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ, chính xác các nội dung của chính sách thuế mới và một số hướng dẫn quan trọng của cơ quan thuế trong năm 2020, ngày 10/12/2020, tại văn phòng Công ty, VINA BOOKKEEPING đã tổ chức thành công hội thảo “Cập nhật các chính sách Thuế mới năm 2020”. Hội thảo đã thu hút nhiều Doanh nghiệp Nhật Bản và FDI tới tham dự.

Liên hệ với chúng tôi