• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
 • info@vbk.com.vn
 • +84382752368

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam mới thành lập thì nộp lệ phí môn bài thế nào?

Lệ phí môn bài/ Doanh nghiệp Nhật Bản / Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Công ty TNHH Kế Toán Vina – Công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp Nhật Bản và dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TPHCM và Hà Nội, xin chia sẻ bài viết này:

 1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp FDI) mới thành lập, có phải nộp Lệ phí môn bài không?

 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, điều 2 quy định:

“Điều 2. Người nộp lệ phí môn bài

Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, bao gồm:

 1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

Như vậy, Doanh nghiệp FDI mới thành lập thuộc đối tượng Nộp lệ phí môn bài

2. Kê khai và nộp lệ phí môn bài

 2.1 Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu mới thành lập

Nghị định 22/2020/NĐ-CP, điều 1:

 1. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:

a) Tổ chức thành lập mi (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

>> Doanh nghiệp FDI mới thành lập được miễn lệ phí môn bài cho năm đầu tiên. Từ năm thứ 2, doanh nghiệp FDI nộp Lệ phí môn bài theo quy định.

Ví dụ:

Công ty A được thành lập ngày 20/06/2020

Năm 2020 là năm đầu thành lập, công ty A được miễn lệ phí môn bài cho năm 2020.

2.2 Mức đóng lệ phí môn bài kể từ năm thứ hai:

Căn cứ theo khoản 1 điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, điều 4:

 1. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

a) Tổ chức có vn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;

b) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;

c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức quy định tại điểm a và điểm b khoản này căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Như vậy, Doanh nghiệp FDI cần căn cứ vào Vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp để xác định mức Lệ phí môn bài phải nộp hàng năm theo biểu trên.

2.3 Kê khai Lệ phí môn bài

Căn cứ theo khoản 1 điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP về nộp tờ khai lệ phí môn bài như sau:

1. Lệ phí môn bài

a) Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Như vậy, doanh nghiệp FDI mới thành lập thì năm đầu tiên không phải nộp tờ khai lệ phí môn bài. Sang năm thứ hai thì nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1. 

 2.4 Thời hạn nộp Lệ phí môn bài:

 Nghị định 126/2020/ NĐ-CP, điều 18, khoản 9:

a) Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

Kết luận: Doanh nghiệp FDI

 • Thuộc đối tượng nộp lệ phí môn bài.
 • Được miễn lệ phí môn bài cho năm đầu tiên mới thành lập.
 • Căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp để xác định mức Lệ phí môn bài phải nộp.
 • Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Thời hạn kê khai và nộp lệ phí môn bài là chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập.

Căn cứ luật:

 • Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016
 • Nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020

Quý bạn đọc có bất cứ thắc mắc nào liên quan tới bài viết hoặc dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp Nhật Bản, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, vui lòng liên hệ Kế Toán Vina để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với chúng tôi