• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 67/CST-GTGT ngày 07/04/2023 của Vụ Chính sách Thuế gửi Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan về đề xuất phương án giảm thuế GTGT trong năm 2023

Theo đó, nhằm mục tiêu kích cầu tiêu dùng, phục hồi và phát triển kinh tế, nếu trường hợp giảm 2% đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10% (còn 8%) theo các phương án:

  • Phương án 1: Giảm 2% mức thuế suất thuế GTGT đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%).
  • Phương án 2: Giảm 2% mức thuế suất thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ như đã áp dụng trong năm 2022 theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Về thời gian thực hiện của 02 phương án: kể từ khi chính sách được ban hành đến hết ngày 31/12/2023 (dự kiến từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 31/12/2023).

Quý anh chị và doanh nghiệp cần lưu ý, văn bản này chỉ nêu các phương án đề xuất áp dụng giảm thuế GTGT, chưa chốt phương án chính thức. Do vậy, VINA BOOKKEEPING sẽ gửi đến quý anh chị và doanh nghiệp thông tin chính thức ngay khi có văn bản hướng dẫn áp dụng cụ thể.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

 

 

 

 

Theo đó, nhằm mục tiêu kích cầu tiêu dùng, phục hồi và phát triển kinh tế, nếu trường hợp giảm 2% đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10% (còn 8%) theo các phương án:

Liên hệ với chúng tôi