• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 58653 ngày 11/08/2023 của Cục thuế TP. Hà Nội hướng dẫn giảm thuế GTGT trường hợp xuất hoá đơn sai thời điểm

Theo đó, trường hợp Công ty có hạng mục công trình nghiệm thu tháng 06/2023 nhưng lập hoá đơn vào tháng 07/2023 là hành vi lập hoá đơn không đúng thời điểm và không được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 44/2023/NĐ-CP ngày 30/06/2023.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

 

 

 

 

Theo đó, trường hợp Công ty có hạng mục công trình nghiệm thu tháng 06/2023 nhưng lập hoá đơn vào tháng 07/2023 là hành vi lập hoá đơn không đúng thời điểm và không được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 44/2023/NĐ-CP ngày 30/06/2023.

Liên hệ với chúng tôi