• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhật pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.

Công văn số 5051/NHNN-QLNH ngày 10/7/2020 của Ngân hàng Nhà nước về việc sử dụng ngoại tệ khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho DNCX

Theo quy định hiện tại, đối với trường hợp doanh nghiệp chế xuất (DNCX) mua hàng từ nội địa, quy định hiện hành chỉ cho phép sử dụng ngoại tệ đối với nguyên liệu, vật tư, phụ kiện,… đầu vào phục vụ trực tiếp trong việc sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp hàng hóa xuất khẩu hoặc để xuất khẩu.

Vì vậy, việc DNCX ký hợp đồng với doanh nghiệp nội địa để mua đồng phục, dịch vụ xây dựng, sửa chữa,… không thuộc trường hợp được phép sử dụng ngoại hối trong lãnh thổ Việt Nam.

Như vậy, có thể hiểu rằng, doanh nghiệp nội địa khi cung cấp dịch vụ hoặc bán hàng hóa mà không phải là nguyên liệu, vật tư, phụ kiện,… đầu vào phục vụ trực tiếp trong việc sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp hàng hóa xuất khẩu hoặc để xuất khẩu thì KHÔNG được định giá, báo giá bằng ngoại tệ và KHÔNG xuất hóa đơn bằng ngoại tệ cho DNCX.       

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

20200710_CV5051NHNN_ Ve viec su dung ngoai te khi ban hang hoa cung cap dich vu cho DNCX

Liên hệ với chúng tôi