• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 4840/CTHPH-TTHT ngày 30/12/2022 của Cục thuế TP. Hải Phòng cảnh báo tình trạng sử dụng không hợp pháp hoá đơn

Theo đó, qua tiếp nhận thông tin từ đường dây nóng, NNT phản ánh khi tra cứu thông tin hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ đầu vào trên trang hoadondientu.gdt.gov.vn của Tổng Cục Thuế bằng tài khoản do CQT cấp ngày đầu đăng ký hoá đơn điện tử (“HĐĐT”), phát hiện tình trạng:

  • người bán lập HĐĐT “khống”, trong khi người mua không biết người bán và không phát sinh giao dịch mua hàng hoá; và
  • trường hợp mua hàng hoá, dịch vụ trực tuyến, khi người bán giao hàng cho người mua, có gửi kèm HĐĐT không phải do người bán phát hành mà do một doanh nghiệp khác phát hành.

Đây là một hình thức mới trong việc lập khống hoá đơn điện tử của các doanh nghiệp buôn bán hoá đơn.

Do đó, nhằm tăng cường công tác quản lý thuế và giúp NNT tránh bị xử phạt hành vi sử dụng không hợp pháp hoá đơn, Cục thuế TP. Hải Phòng hướng dẫn như sau người nộp thuế:

  1. Khi mua hàng hoá, dịch vụ trực tiếp hoặc trực tuyến, chỉ nhận hàng và kê khai thuế GTGT đầu vào, tính chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với HĐĐT được lập bởi người bán (có hàng hoá thật) đã đăng tải đầy đủ thông tin (trụ sở, MST), khớp với thông tin trên đơn đặt hàng.
  2. Thường xuyên truy cập vào trang hoadondientu.gdt.gov.vn của Tổng Cục Thuế để tra cứu, đối soát hoá đơn hàng hoá dịch vụ mua vào, bán ra để kiểm tra tính hợp lệ của hoá đơn, kịp thời phát hiện và xử lý các hoá đơn không hợp pháp và không hợp pháp hoá đơn.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

Liên hệ với chúng tôi