• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.

Ngày 12/11/2020, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4818/TCT-PC giới thiệu một số điểm mới trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn theo Nghị định số 125/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 05/12/2020.

Trong đó có một số điểm mới đáng chú ý như thời hiệu xử phạt, tăng mức xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế, hóa đơn; xác định việc vi phạm với quy mô lớn được xem là tình tiết tăng nặng; thay đổi mức xác định tiền phạt đối với tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, một số điểm lưu ý về điều khoản chuyển tiếp của quy định và một số lưu ý khác.

Vui lòng xem toàn bộ văn bản tại đây

Liên hệ với chúng tôi