• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 4573/TCT-DNNCN ngày 07/12/2022 của Tổng cục Thuế hướng dẫn giảm trừ gia cảnh cho cá nhân tự quyết toán thuế TNCN

Căn cứ theo điểm c, Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/213/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Trường hợp, trong năm tính thuế nếu cá nhân thuộc đối tượng tự quyết toán thuế TNCN chưa thực hiện đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc theo quy định thì khi cá nhân thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì được tính giảm trừ kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng trong năm tính thuế đó (trừ trường hợp các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng như: Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế… theo hướng dẫn tại tiết d4, điểm d, khoản 1, Điều 9 Thông tư 111 là thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế).

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

 

Liên hệ với chúng tôi