• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 4525/TCT-CS ngày 12/10/2023 của Tổng cục Thuế trả lời về các đề xuất chính sách thuế và thủ tục hành chính của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Theo đó, ngày 12/10/2023, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 4525/TCT-CS để trả lời một số kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam về chính sách thuế và các thủ tục hành chính liên quan đến:

  • Hoàn thuế GTGT;
  • Miễn thuế theo hiệp định;
  • Ưu đãi thuế TNDN;
  • Giao dịch liên kết, v.v.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi