• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 4489/TCT-KK ngày 02/12/2022 của Tổng Cục thuế hướng dẫn khai lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính

Trường hợp Công ty là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, có cơ quan thuế quản lý trực tiếp là Cục thuế TP Hồ Chí Minh, là đơn vị chủ quản thành lập các địa điểm kinh doanh (kho hàng) tại địa bàn cấp tỉnh khác tỉnh, thành phố với trụ sở Công ty thì Công ty gửi tờ khai lệ phí môn bài đến Cục thuế nơi có các địa điểm kinh doanh.

Cục Thuế các tỉnh/thành phố có trách nhiệm hướng dẫn Công ty thực hiện kê khai và tiếp nhận, xử lý hồ sơ kê khai thuế theo đúng quy định.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Liên hệ với chúng tôi