• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 447/TCT-DNL ngày 16/02/2023 của Tổng Cục thuế hướng dẫn chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với khoản thuế GTGT nộp theo phương pháp khấu trừ của hàng dùng để khuyến mại, quảng cáo, biếu, tặng, tiêu dùng nội bộ

Theo đó, Tổng Cục thuế hướng dẫn, trường hợp Công ty có các hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, biếu, tặng, tiêu dùng nội bộ thì thuế giá trị gia tăng nộp theo phương pháp khấu trừ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi