• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.

Công văn số 444/BHXH-CST ngày 26/2/2021 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc rà soát, bổ sung số điện thoại của người tham gia trong cơ sở dữ liệu

Công văn yêu cầu các doanh nghiệp tại TP. HCM khẩn trương bổ sung đầy đủ trước ngày 25/3/2021 số điện thoại của người lao động cho cơ quan BHXH để người lao động có thể nhận tin nhắn xác nhận quá trình tham gia BHXH hàng năm theo quy định tại điểm 1.4 khoản 1 Điều 33c Quy trình ban hành tại Văn bản hợp nhất 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020.

Cách thức thông báo bổ sung số điện thoại của người lao động cho cơ quan BHXH thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 2273/BHXH-QLT ngày 13/11/2018 trước ngày 25/03/2021

Các trường hợp người lao động không bổ sung số điện thoại thì sẽ không nhận được tin nhắn xác nhận về quá trình tham gia BHXH và doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo cho người lao động biết.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi