• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 4387/CTHPH-TTHT ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Cục thuế TP. Hải Phòng về chính sách thuế đối với khoản chi tiền vé máy bay về nước của chuyên gia khi chấm dứt HĐLĐ

Cục thuế TP. Hải Phòng hướng dẫn, trường hợp Công ty chi trả khoản vé máy bay về nước cho chuyên gia nước ngoài khi chấm dứt HĐLĐ, không phải trường hợp về phép mỗi năm một lần thì:

  • Thuế TNCN: đây là một khoản lợi ích không bằng tiền mà người lao động được hưởng nên khoản chi này tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.
  • Thuế TNDN: Công ty được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu khoản chi nói trên được quy định cụ thể tại HĐLĐ, thỏa ước lao động tập thể, quy chế tài chính của Công ty và đáp ứng điều kiện về hóa đơn, chứng từ thanh toán theo quy định.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

 

Liên hệ với chúng tôi