• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 4350/CTHPH-TTHT ngày 17/08/2023 của Cục Thuế TP Hải Phòng hướng dẫn chính sách giảm thuế GTGT đối với dịch vụ logistic

Trường hợp Công ty đáp ứng điều kiện cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa bằng container, thuộc dịch vụ logistics theo quy định tại Nghị định số 163/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính Phủ, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính Phủ.

Đồng thời, việc cung cấp dịch vụ này có số lượng lớn, phát sinh thường xuyên, cần có thời gian đối soát số liệu giữa Công ty và khách hàng thì: dịch vụ trên sẽ được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 8% nếu có thời điểm lập hóa đơn theo đúng quy định tại Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và thuộc khoảng thời gian từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/12/2023.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

 

 

 

 

Trường hợp Công ty đáp ứng điều kiện cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa bằng container, thuộc dịch vụ logistics theo quy định tại Nghị định số 163/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính Phủ, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính Phủ.

Liên hệ với chúng tôi