• info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 4110/TCT-DNNCN ngày 27/10/2021 Tổng cục thuế về chính sách thuế đối với khoản chi phí liên quan đến dịch Covid-19.

Văn bản của Tổng Cục Thuế gửi đến cho Đại sứ quán Đại Hàn Dân Quốc Tại Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu Việt Nam, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam hướng dẫn về các khoản chi phí sau:

  1. Các khoản chi phí cách ly y tế do dịch Covid-19 ở trong nước và tại nước ngoài đối với trường hợp đi công tác tại nước ngoài (chi phí tiền ăn, tiền ở; chi phí xét nghiệm Covid-19; chi phí đưa đón từ nơi nhập cảnh vào Việt Nam hoặc từ nơi phát hiện đối tương phải thực hiện cách ly y tế đến cơ sở cách ly y tế; chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế;… để thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  2. Các chi phí xét nghiệm Covid-19 hoặc mua kit xét nghiệm Covid-19 cho người lao động, chi phí mua các thiết bị cho người lao động nhằm bảo vệ người lao động khỏi nguy cơ lây nhiễm trong quá trình làm việc;
  3. Các chi phí ăn, ở của người lao động ở tại doanh nghiệp hoạt động theo phương án “3 tại chỗ”.

Thì các khoản chi này ĐƯỢC tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN KHÔNG tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Bộ Tài Chính (Tổng Cục Thuế) xin lưu ý rằng các khoản chi phí nêu trên phản ánh thực tế phát sinh và phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo đúng quy định của pháp luật.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi