• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhật pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.

Công văn số 40839/CT-TTHT ngày 25/05/2020 của Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn thuế TNDN đối với khoản chi phí thuế TNCN trên phần lương toàn cầu của người nước ngoài.

Văn bản hướng dẫn trường hợp cá nhân người nước ngoài được phái cử từ công ty mẹ (Nhật Bản) sang Công ty (Công ty con tại Việt Nam) làm việc, Công ty chịu tiền thuế TNCN phải nộp đối với thu nhập toàn cầu của cá nhân thì khoản chi phí thuế TNCN này được tính là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu:

+ Khoản chi này đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 4, thông tư 96/2015/TT-BTC;

+ Trong hợp đồng phái cử nhân viên từ Nhật Bản sang Việt Nam làm việc có điều khoản quy định rõ về việc Công ty chịu trách nhiệm thanh toán tiền thuế TNCN trên thu nhập toàn cầu mà người lao động này phải nộp.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

20200525_CV40839-Thue TNDN doi voi khoan thue TNCN tren phan luong toan cau

Liên hệ với chúng tôi