• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 3776/CTBNI-TTHT ngày 17/11/2022 của Cục thuế Tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn kê khai QTT TNDN đối với đơn hạch toán phụ thuộc được hưởng ưu đãi thuế TNDN

Về nguyên tắc, trường hợp Chi nhánh (tại tỉnh Bắc Ninh) là đơn vị phụ thuộc của Công ty (trụ sở tại tỉnh Bình Dương) có hoạt động được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới tại tỉnh Bắc Ninh thì:

  • Công ty khai QTT TNDN theo mẫu số 03/TNDN nộp tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
  • Xác định số thuế TNDN phải nộp của hoạt động hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mẫu 03-3A/TNDN và nộp tại Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh và Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Hiện nay, hệ thống quản lý Thuế tập trung của Cơ quan Thuế (TMS) đã hỗ trợ việc truyền nhận thông tin phụ lục 03-3A/TNDN. Vì vậy khi Công ty nộp hồ sơ QTT TNDN theo mẫu 03/TNDN kèm theo phụ lục 03-3A/TNDN tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương thì hệ thống ứng dụng quản lý Thuế của Cơ quan thuế sẽ tự động truyền dữ liệu đến các Cơ quan Thuế nơi Chi nhánh được hưởng ưu đãi khác tỉnh, theo đó Công ty không phải gửi phụ lục 03-3A/TNDN đến Cục thuế tỉnh Bắc Ninh. (Mẫu số 03/TNDN và phụ lục 03-3A/TNDN được ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính)

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi