• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Công văn số 344/LĐLĐ-TC ngày 20/5/2021 của Liên đoàn Lao động TP. HCM

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.

Công văn số 344/LĐLĐ-TC ngày 20/5/2021 của Liên đoàn Lao động TP. HCM về việc thanh toán tiền lương cho những ngày nghỉ hằng năm nhưng chưa nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019 kể từ năm 2021

+ Trước thời điểm 01/01/2021, điều 114 Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định: “Người lao động (NLĐ) do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ”. Như vậy, theo quy định cũ, việc chi trả bằng tiền những ngày phép cho NLĐ đang làm việc mà có lý do không nghỉ hoặc không nghỉ hết ngày nghỉ phép hằng năm thì vẫn được xem là phù hợp với quy định.

+ Tuy nhiên, từ 01/01/2021, theo khoản 3, điều 113 Bộ Luật Lao động 2019 quy định: “Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.” Có thể thấy rằng, quy định mới đã lược BỎ đi cụm từ “hoặc vì các lý do khác”.

 + Bên cạnh đó, tại Khoản 2, Điều 220 Bộ Luật Lao động 2019 có hướng dẫn:

2. Kể từ ngày Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, các thỏa thuận hợp pháp đã giao kết có nội dung không trái hoặc bảo đảm cho người lao động có quyền và điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của Bộ luật này được tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung để phù hợp và để áp dụng quy định của Bộ luật này.

Gần đây, ngày 20/05/2021, Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh có văn bản hướng dẫn chi trả tiền lương cho những ngày nghỉ hằng năm, cụ thể như sau:

Việc thanh toán tiền lương cho những ngày nghỉ hằng nằm nhưng chưa nghỉ (nếu có) chỉ được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 113 Bộ Luật Lao động năm 2019: “Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.”

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Trước thời điểm 01/01/2021, điều 114 Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định: “Người lao động (NLĐ) do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa

Liên hệ với chúng tôi