• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 34158/SLĐTBXH-VL-ATLĐ ngày 18/11/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. HCM hướng dẫn thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài năm 2022

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. HCM đề nghị các đơn vị thực hiện BCTHSDLDNN theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ (mẫu số 07/PLI phụ lục I), cụ thể như sau:

  • Số liệu kỳ báo cáo: số liệu lao động nước ngoài tổng hợp từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/12/2022
  • Thời hạn nộp báo cáo: 05/01/2023
  • Hình thức tiếp nhận báo cáo:

Cách 1: Truy cập vào link Google Form:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYljL919UOjeDscH3rS1tA2Kc4_hQx35ZXTzHN7nCf_owEUg/viewform

Cách 2: Quét mã QR code (trong file đính kèm) để truy cập đường link BCTHSDLDNN gửi báo cáo trực tuyến bao gồm số liệu lao động nước ngoài và bản chụp báo cáo có ký tên, đóng dấu đỏ (tập tin PDF) để tiện trong công việc theo dõi và tổng hợp.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

 

 

Liên hệ với chúng tôi