• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 33629/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 14/11/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. HCM hướng dẫn thực hiện báo cáo lao động năm 2022

Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động (gọi tắt là Nghị định số 145/2020/NĐ-CP); Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. HCM hướng dẫn thực hiện báo cáo lao động năm 2022, như sau:

  1. Đối tượng thực hiện báo cáo: Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động và có trụ sở, địa điểm hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là đơn vị).
  2. Nội dung báo cáo: Báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2022 theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP
  3. Hình thức và thời gian nộp báo cáo: Đơn vị có thể lựa chọn một trong hai hình thức sau:

3a/Nộp tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Đơn vị thực hiện “Thủ tục liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và báo cáo tình hình sử dụng lao động” tại Cổng thông tin điện tử: https://dichvucong.gov.vn/

3b/Nộp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

Truy cập vào link Google Form: https://forms.gle/JqHU5UoqVz5rXNc77

Hoặc quét mã QR code tại công văn đính kèm này để truy cập đường link

  1. Thời hạn nộp báo cáo: hoàn thành gửi báo cáo trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc gửi trực tuyến về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 05/12/2022.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi