• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 3301/CTHPH-TTHT ngày 17/10/2022 của Cục Thuế TP Hải Phòng hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với chi phí cử NLĐ nước ngoài sang Việt Nam công tác

Trường hợp Công ty có người lao động (NLĐ) là chuyên gia nước ngoài thực hiện quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty từ văn phòng của Công ty mẹ tại Nhật Bản. Định kỳ Công ty sẽ cử NLĐ sang công tác tại Việt Nam, theo đó phát sinh các khoản chi phí như tiền vé máy bay khứ hồi, tiền khách sạn trong thời gian công tác tại Việt Nam, Cục thuế hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với những khoản chi phí này như sau:

  • Nếu các khoản chi phí nói trên đủ điều kiện được xác định là công tác phímức chi phù hợp theo chính sách và các quy định về đi công tác của Công ty thì không tính vào TNCT TNCN.
  • Nếu những khoản chi phí nói trên không phải là khoản công tác phí hoặc là khoản công tác phí nhưng vượt mức quy định về công tác phí của Công ty thì phải tính vào TNCT TNCN.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi