• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 3168/CTBNI-TTHT ngày 06/09/2021 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn chính sách thuế đối với người lao động nước ngoài được phái cử sang Việt Nam

Trường hợp Công ty có ký thỏa thuận với Công ty mẹ tại Nhật Bản theo đó: Công ty mẹ phái cử lao động kỹ thuật sang làm việc tại Công ty. Chuyên gia vẫn là người của Công ty mẹ tại Nhật Bản và chuyên gia này không ký hợp đồng lao động với Công ty con tại Việt Nam.

Trong thời gian người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Công ty con có trách nhiệm chịu các chi phí về chỗ ở, chi phí đi lại, chi phí xét nghiệm Covid-19 và các chi phí liên quan khác cho chuyên gia trong thời gian công tác ở Việt Nam và phải chi trả cho Công ty mẹ khoản tiền để được thực hiện dịch vụ này

Thì nghĩa vụ thuế nhà thầu, thuế TNDN và thuế TNCN đối với các khoản thanh toán liên quan đến chuyên gia được phái cử sang Công ty làm việc được xác định như sau:

1. Về thuế nhà thầu:

Công ty mẹ tại Nhật Bản có thu nhập từ thỏa thuận về hỗ trợ kỹ thuật cho Công ty con tại Việt Nam phải nộp thuế nhà thầu đối với khoản thu nhập này.

Công ty có trách nhiệm kê khai nộp thuế thay cho Công ty mẹ theo hướng dẫn tại Điều 11,12,13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC.

2. Về thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty được tính vào chi phí được trừ đối với các khoản chi liên quan đến lao động được phái cử đến làm việc tại Công ty nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC

3. Về thuế thu nhập cá nhân

Công ty tại Việt Nam có trách nhiệm thông báo cho Công ty mẹ về nghĩa vụ thuế TNCN của chuyên gia và trách nhiệm cung cấp thông tin về lao động nước ngoài cho Công ty để cung cấp cho cơ quan thuế trước 07 ngày kể từ ngày cá nhân bắt đầu làm việc tại Việt Nam.

Trường hợp do ảnh hưởng của dịch Covid-19 người lao động được phái cử không thể xuất cảnh theo thời hạn, trở thành cá nhân cư trú tại Việt Nam thì phải kê khai, nộp thuế TNCN trên toàn bộ thu nhập nhận được trong năm tính thuế (thu nhập toàn cầu) và phải quyết toán thuế TNCN tại Việt Nam.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi