• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 3117/TCT-CS ngày 25/07/2023 của Tổng cục Thuế hướng dẫn chính sách thuế NTNN đối với dịch vụ thử nghiệm mẫu cho hàng hoá trước khi nhập khẩu về Việt Nam

Theo đó, Tổng cục Thuế hướng dẫn:
Trường hợp Công ty A (tại Việt Nam) ký kết hợp đồng với Công ty B (tại Hong Kong) để được cung cấp dịch vụ thử nghiệm mẫu cho hàng hoá trước khi nhập khẩu về Việt Nam thì dịch vụ thử nghiệm này thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu tại Việt Nam.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi