• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 2834/CTBNI-TTHT ngày 24/07/2023 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn lập hoá đơn đối với hàng hoá cho mượn và hoàn trả

Theo đó, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn:

Trường hợp Công ty A là doanh nghiệp chế xuất (DNCX) cho Công ty B mượn máy móc, thiết bị để phục vụ cho chính hoạt động chế xuất của DNCX thì khi cho mượn máy móc, thiết bị Công ty A phải thực hiện lập hoá đơn.

Khi Công ty B hoàn trả tài sản đã mượn của Công ty A, Công ty B phải lập hoá đơn đối với tài sản trả lại theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

 

 

 

 

Trường hợp Công ty A là doanh nghiệp chế xuất (DNCX) cho Công ty B mượn máy móc, thiết bị để phục vụ cho chính hoạt động chế xuất của DNCX thì khi mượn máy móc, thiết bị Công ty A phải thực hiện lập hoá đơn.

Liên hệ với chúng tôi