• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 2675/CTBNI-TTHT ngày 14/7/2023 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn giảm thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP

Về thuế suất thuế GTGT

Theo đó, trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ logistic, đã lập hóa đơn theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ thì Công ty được giảm thuế GTGT theo quy định đối với các hóa đơn được lập từ ngày 01/07/2023 đến hết 31/12/2023.

Về điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót

Trường hợp Công ty bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đã lập hóa đơn theo quy định trước ngày 01/07/2023 với thuế suất 10%. Sau ngày 01/07/2023 Công ty phát hiện hóa đơn đã lập có sai sót thì lập hóa đơn điều chỉnh với thuế suất thuế GTGT là 10%.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

 

 

 

 

Trường hợp Công ty bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đã lập hóa đơn theo quy định trước ngày 01/07/2023 với thuế suất 10%. Sau ngày 01/07/2023 Công ty phát hiện hóa đơn đã lập có sai sót thì lập hóa đơn điều chỉnh với thuế suất thuế GTGT là 10%.

Liên hệ với chúng tôi