• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 2646/CT-TTHT ngày 10/09/2021 của Cục Thuế tỉnh Long An về chính sách thuế TNCN đối với khoản hỗ trợ NLĐ theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của chính phủ.

Trường hợp Công ty được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào quỹ TNLĐ-BNN trong 12 tháng (từ 01/07/2021 đến 30/06/2022) và Công ty hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng này cho người lao động theo quy định tại khoản 1 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do dịch Covid-19,

Thì khoản hỗ trợ cho NLĐ từ quỹ BHXH này nếu có đầy đủ chứng từ theo quy định thì sẽ KHÔNG tính vào thu nhập chịu thuế của NLĐ.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi