• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 25985/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 17/11/2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. HCM về việc thực hiện báo cáo sử dụng lao động trước ngày 05/12/2023

Để triển khai thực hiện Điều 4 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố, Ban quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố, Ban quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố thông tin, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (gọi tắt là Cơ quan) trên địa bàn thực hiện nội dung báo cáo tình hình sử dụng lao động như sau:

1/ Đối tượng thực hiện báo cáo: Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động và có trụ sở, địa điểm hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là đơn vị).

2/ Nội dung báo cáo: Báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2023 theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP (đính kèm mẫu).

3/ Hình thức và thời gian nộp báo cáo :

3.1- Đơn vị có thể lựa chọn một trong hai hình thức sau:

Nộp tại Cổng Dịch Vụ công Quốc Gia: Đơn vị thực hiện “Thủ tục liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và báo cáo tình hình sử dụng lao động” tại Cổng thông tin điện tử: http://dichvucong.gov.vn/

Nộp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Đơn vị gửi báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã Hội theo hình thức trực tuyến (theo hướng dẫn đính kèm).

3.2- Thời gian nộp báo cáo: Hoàn thành gửi báo cáo trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc gửi trực tuyến về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 05/12/2023.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

 

 

Liên hệ với chúng tôi