• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhật pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.

Công văn số 2568/CT-TTHT ngày 13/04/2021 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về tỷ giá tính thuế nhà thầu

Trường hợp Công ty phát sinh giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ với nhà thầu nước ngoài, hợp đồng ký kết và thanh toán cho nhà thầu nước ngoài bằng USD,

Thì tại thời điểm phát sinh giao dịch thực tế, Công ty phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi thường xuyên có giao dịch, để tính, kê khai và nộp thuế nhà thầu theo quy định.

Trường hợp ngoại tệ thanh toán là ngoại tệ không có tỷ giá trực tiếp với đồng Việt Nam thì sử dụng tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam với một số ngoại tệ khác để xác định trị giá tính thuế theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 2730/QĐ-NHNN ngày 31/12/2015 của Ngân hàng nhà nước.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi