• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 2410/TCT-DNL ngày 02/07/2021 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc lập hóa đơn quà khuyến mại

Công văn được Tổng cục Thuế gửi đến Cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (“Ngân hàng”)

Theo đó, trường hợp Ngân hàng thực hiện chương trình khuyến mại đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật nếu người mua không yêu cầu xuất hóa đơn (không phân biệt giá trị khuyến mại trên 200.000 đồng hay dưới 200.000 đồng),

Thì cuối ngày Ngân hàng được phép lập chung một hóa đơn ghi nhận tổng giá trị khuyến mại cho khách hàng, giá tính thuế bằng không, dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo, kèm theo bảng kê chi tiết các mặt hàng đã khuyến mại, giá trị khuyến mại cho từng khách hàng.

Trường hợp trước ngày 30/06/2022, nếu cơ quan thuế thông báo Ngân hàng chuyển sang thực hiện hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP hoặc Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì Ngân hàng thực hiện theo quy định tại các Nghị định này.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi